Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelésünk alapelvei:

A személyes adatokat jogszerűen az Ön számára átláthatóan kezeljük.

A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek .

Társaságunk minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük

A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján  a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

Bizonyos esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.


Cégünk tárhely szolgáltatója és hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozója:

ICON MÉDIA Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.
Postacím: 6000 Kecskemét Pásztor u.17.

·       Tel:    06-70 / 518-1943
Hívható mindennap 9:00-tól 17:00-ig
Sűrgős esetben (Non-Stop)

·       E-mail:   info@webdigital.hu  

Cégjegyzékszám: 03-09-115965
Adószám: 14275270-2-03


Az általunk kezelt adatok:

Webhely látogatása:
Cél a webhely szolgáltatásainak ellenőrzése, javítása,a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,
a látogatottság mérésére, statisztikai elemzés

Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele: cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása, megrendelések kezelése és teljesítése,
a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése, panaszok kezelése, visszahívások intézése,
vásárlóinkkal kapcsolattartás.

Szükséges: név, ,telefonszám és e-mail cím,

Vásásrlói adatok: vásárlásainak adatai :termék, mennyiség, ár

Fizetéssi feltételek: fizetési határidő, bankszámlaszám,  utánvétel, stb.),

Esetleges engedmények.
Szállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó), számlázási név, cég adószáma, számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

A GDPR előírásoknak megfelelően az adatokat adott ideig , leiratkozásig tároljuk.